Hasil Monev FPIK

Rabu 07 Februari 2018 15:00:45 | 1307x dibaca

Hasil Monev Kurikulum FPIK Tahun 2016 http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/kurikulum/1518510839.pdf

Hasil Monev Kurikulum FPIK Tahun 2017 http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/kurikulum/1518510866.pdf

Hasil Monev Suasana Akademik FPIK Tahun 2016 http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/kurikulum/1518510901.pdf

Hasil Monev Suasana Akademik FPIK Tahun 2017 http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/kurikulum/1518510928.pdf

Monev Pembelajaran Prodi MSP

a. Pembelajaran Ganjil 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-manajemen-sumberdaya-perairan-fpik/1517983157.docx

b. Pembelajaran Genap 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-manajemen-sumberdaya-perairan-fpik/1517983220.docx

c. Pembelajaran Ganjil 2017http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-manajemen-sumberdaya-perairan-fpik/1517983316.docx

Monev Pembelajaran Prodi BDP

a. Pembelajaran Ganjil 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-budidaya-perairan-fpik/1517988752.docx

b. Pembelajaran Genap 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-budidaya-perairan-fpik/1517988852.docx

c. Pembelajaran Ganjil 2017http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-budidaya-perairan-fpik/1517988898.docx

Monev Pembelajaran Prodi THPi

a. Pembelajaran Ganjil 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-teknologi-hasil-perikana-fpik/1517989035.docx

b. Pembelajaran Genap 2016http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-teknologi-hasil-perikanan-fpik/1517989184.docx

c. Pembelajaran Ganjil 2017http://penjamu.ung.ac.id/files/data/file/file/prodi-teknologi-hasil-perikanan-fpik/1517989331.docx